Pecunia Treasury & Finance werkt exclusief samen met een software leverancier op het gebied van treasury management software. Deze software biedt zowel een oplossing voor treasury & financieel management als aansluiting op de operationele business en de boekhouding. De software biedt onder andere functionaliteiten aan op volgende gebieden:

  • Cash Management: bank onafhankelijke cash pooling, minimalisering van overtollig cash en financieringskosten, optimalisering van werkkapitaal.
  • Risico Management: FX, Krediet, financierings- en renterisicomanagement met de mogelijkheid de software als dealstation te gebruiken.
  • In-House-Bank: minimaliseren van bankafhankelijkheid en bankkosten door interne rekeningen.
  • Analyse: integreerde modellen om financiële producten te analyseren en te waarderen tegen actuele marktwaarde en fair value. Hedge accounting en deal effectiveness en audit trail.
  • Payments: Cloud based payment hub voor bankonafhanelijke betalingen

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van deze software bij uw  organisatie? Neem dan contact met ons op